logo

Urban Comfort

Професионалност. Одговорност. Инвентивност.

uslugi

Услуги

propisi

Прописи

kontakt

Контакт

regulatorna

Регулаторна комисија

opm

Организација на потрошувачи на Македонија

za nas

За нас

galerija

Галерија

Добредojдовте во Урбан Комфорт

Нашата компаниjа е лиценциран управител на станбени згради на териториjата на Македониjа.

Компаниjата Урбан Комфорт претставува сплет на идеи, креативност и квалитетна реализациjа на своите услуги.

Нашето постоење произлегува од потребата за подобрување на квалитетот на колективното урбано живеење врз основа на услугите што Ви ги нудиме.

Создавање на високо квалитетен урбан живот за граѓаните.

simbol

ВИЗИЈА

Заедно со клиентите да создадеме поквалитетен урбан живот, преку избор на финансиски одржливи и долготрајни решенија.

simbol

МИСИЈА

Стратегиjaта на нашата компаниjа се раководи од конкретно формулирани цели, а неjзиното спроведување е овозможено од квалитетните услуги кои им ги нудиме на клиентите.

simbol

СТРАТЕГИЈА