Основен пакет понуда
- Одржување хигиена во заедничките простории во зградата
- Управување со зградата со вклучени сметководствени услуги
- Ситни поправки (замена на изгорени светилки, фасонки, оштетени прекинувачи и сл.)
0 ден./месечно
Премиум пакет понуда
- Одржување хигиена во заедничките простории во зградата
- Управување со зградата со вклучени сметководствени услуги
- Ситни поправки (замена на изгорени светилки, фасонки, оштетени прекинувачи и сл.)
- Систем за видео надзор (безбедносна камера)
- Контрола на пристап (на влезна врата)
- Штедливи сензори за светло
0 ден./месечно
Екстра пакет понуда
- Одржување хигиена во заедничките простории во зградата
- Управување со зградата со вклучени сметководствени услуги
- Ситни поправки (замена на изгорени светилки, фасонки, оштетени прекинувачи и сл.)
- Систем за видео надзор (безбедносна камера)
- Контрола на пристап (на влезна врата)
- Штедливи сензори за светло
- Домофонија
- Противпожарна техничка заштита
0 ден./месечно

Добредojдовте во Урбан Комфорт

Нашата компаниjа е лиценциран управител на станбени згради на териториjата на Македониjа.

Компаниjата Урбан Комфорт претставува сплет на идеи, креативност и квалитетна реализациjа на своите услуги.

Нашето постоење произлегува од потребата за подобрување на квалитетот на колективното урбано живеење врз основа на услугите што Ви ги нудиме.

- Променливите месечни трошоци не се вклучени во пакетите.
- Премиум пакетот и Екстра пакетот се инвестициони пакети. Техничките системи вклучени во овие два пакети Ви ги нудиме и одделно. Условите на плаќање на истите ќе бидат договорени непосредно.
- Нудиме инсталирање на систем за видео надзор (безбедносна камера) на секој стан по барање на сопственикот. Условите на плаќање ќе бидат договорени непосредно со сопственикот.
- За техничката исправност на вградената опрема и нејзино одржување даваме гаранција од 1 година.
- Условите за понудените Премиум пакет и Екстра пакет важат за згради со повеќе од 20 стана. За останатите објекти условите ќе бидат заеднички договорени.